Seksologi vastaa

Kysy rohkeasti silloin, kun kaipaat vastauksia: seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan ammattilainen auttaa! Kysymyksesi aihe voi koskea ihmissuhteita ja vuorovaikutusta, kehotuntemusta, seksiä, seksuaalisuutta eri elämänkaaren vaiheissa, seksuaalista identiteettiä, sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta tai mitä tahansa, mikä mieltäsi askarruttaa. Hyvään seksiin ja hyvinvoivaan seksuaalisuuteen ei ole yleispäteviä ohjeita, vaan omaan nautintoon kuuluu itseensä tutustuminen ja vastausten etsiminen. Jokaisella on oikeus saada tietoa voidakseen kokonaisvaltaisesti hyvin!