Seksuaaliterveys

Hyvän seksuaaliterveyden lähtökohtana seksuaalioikeuksien toteutuminen. Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan seksuaalisuuteen ja tulla nähdyksi sellaisena kuin on. Ihmisen kuuluu saada itse päättää seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista ilman väkivallan uhkaa ja pitää seksuaalisuuteen liittyvät asiat itsellään niin halutessaan.