Fetissi on seksuaalinen mielenkiinnon kohde, objekti, joka kiihottaa ja voimistaa seksuaalista kiihottumista.
Fetissi antaa mielihyvää, ja asialle, esineelle, materiaalille, tuntemukselle tai muulle aistihavainnolle seksuaalisen merkityksen. Voi myös olla niin, että fetissin hyväksyminen osaksi itseä ja omaa minuutta, on osa voimavaraista pääomaa olla kokonaisvaltaisesti eheä ja voimaantunut ihminen.

Fetisismi voi olla siis osa minuutta ilman seksuaalista kiihottumista. Esimerkiksi pukeutumiseen voidaan liittää niitä eheyttäviä piirteitä, joiden käyttäminen ilmentää kokemusta omasta olemisesta, sukupuolesta tai seksuaalisuudesta.

Mitä fetissit voivat olla?

Fetissi voi olla mitä tahansa. Se voi olla jokin täysin arkipäiväinen seikka, jota ei edes tule ajatelleeksi kuten esimerkiksi rinnat. Kaikilla tai ainakin valtaosalla ihmisistä, jotka kokevat seksuaalista kiihottumista on usein jokin mieltymys, joka saa seksuaalisen merkityksen.
Fetissi voi olla esimerkiksi pitsiset alusvaatteet, ihon väri, rintakarvat, pakarat, tennarit, ulosteen haju, alistumisen tai vallan tunne. Eli toisin sanoen mikä tahansa asia voi olla fetissi. Joskus fetisismin ja vain viehättäväksi kokeman asian välinen ero voi olla häilyvä. Jokin asia tai esine voi olla kaunis ja eroottinen ja siitä kiihottuu. Fetisismistä puhuttaessa kiihottava objekti koetaan voimakkaampana tai merkittävämpänä kiihottumisen kannalta kuin vain pelkkä mieltymys tai viehättyminen jostain.

Fetissejä on siis luultavasti kaikilla jossain määrin. Fetissi voi olla mitä tahansa. Toisilla ne nousevat tietoisuuteen vahvemmin kuin toisilla. Ei ole oikeaa tai väärää fetissiksi muodostunutta asiaa. Epätavalliset fetissit ovat ihan yhtä ok, kuin tavallisemmat. Myös ne, jotka valtaväestö saattaa pitää etovana. Seksuaalisuus on moninainen, eikä sen vuoksi voi sanoa, että jokin mieltymys tai fetissi on toistaan parempi. Varsinkaan mielessä tapahtuva fantasiointi fetisseistä ei tee pahaa kenellekään. Mikään fetissi tai fantasia ei välttämättä kerro mitään seksuaalisesta suuntautumisestasi.

Voiko fetissejä määritellä?

Fetissit eivät istu säännönmukaisesti johonkin tiettyyn kontekstiin. Esimerkiksi sadomasokistisesti sävyttyneisiin eroottisiin leikkeihin saatetaan liittää helposti mukaan esimerkiksi domina pitkävartisissa ja korkeakorkoisissa nahkasaappaissa. Sadomasokismi ei kuitenkaan tarvitse välttämättä rekvisiitakseen mitään erillistä esinettä tai materiaalia. Ihmisellä voi olla fantasia tulla alistetuksi ja fetissinä voi toimia voiman käyttöä pelkäämätön, alistava nainen tai vain ruoska yöpöydällä. Yhtä hyvin viehättyminen esimerkiksi nahasta voi olla fetissi ilman yhteyttä sadomasokismiin, jolloin kyse on vain nahkafetissistä.

Parafilian ja fetisismin ero?

Erilaisista fetisseistä kiihottuminen eli fetisismi ei ole millään tavalla epätavallista. Ei ole epänormaaleja asioita mistä kiihottua, eikä omille kiihotuksen kohteille useinkaan voi mitään. Fetisseistä fantasioiminen oman pään sisällä ei vahingoita ketään, vaikka fetissi olisi hyvin erikoinen tai oikeassa elämässä lainvastainen. Esinekohteisella seksuaalisuudella ei ole lääketieteellistä syytä, minkä vuoksi ne pitäisi lokeroida jonkin sairauden alle.

Parafilioissa kiinnostus ja kiihottavat mielikuvat ovat muodostuneet voimakkaammiksi ja ovat usein erityispiirteiltään sellaisia, joihin ei niin usein törmää. Parafiliasta on käytetty vastinetta ”perversio”, mutta ei enää nykyisin. Harvinaiset seksuaalisuuden muodot eli parafiliat ovat laaja käsite seksuaalisesta käyttäytymisestä ja seksuaalisista kohteista. Sen alle kuuluvat seksuaalisuuden muodot eivät ole sinänsä väärin, kun ne eivät riko toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai toteutuessaan riko lakia. Parafiliaksi ei luokitella kiinnostusta, joka ilmenee harvakseltaan tai hetkellisesti. Jotkut parafiliat kuuluvat tietyillä kriteereillä tautiluokituksen alle, mutta eivät kaikki. Parafiliat ovat usein taipumuksia, joita ei voi valita, mutta niitä voidaan hallita. Joitakin niistä ei saa missään tilanteessa toteuttaa. Ne eivät myöskään ole yksioikoinen käsitys ihmisestä.

Jos parafiliat muuttuvat pakonomaisiksi, ahdistaviksi tai niihin liittyvät lapset, ei-suostumuksellisesti mukana olevat henkilöt, on hyvä kääntyä asiaan perehtyneen ammattilaisen puoleen.

Fantasiat

Fantasiat ovat kiihottavia mielikuvia. Kiihottumisen ja nautinnon kokemisen kannalta fantasiat voivat olla erityisen tärkeitä. Fantasiat ovat haaveita ja mielikuvitusta. Ne voivat olla mieleen tallennettuja aistihavaintoja, muistojen toistamista tai tarinoita, jonka kirjoittajana on itse. Fantasiat voivat olla kiihottavia, mutta myös lämmön ja turvallisuuden tyyssijoja. Fantasioita voi olla kaikilla ja minkälaisia tahansa. Myös sellaisia, jotka liikkuvat tosielämässä sallitun rajojen ulkopuolella.

Fantasiat ja fetissit saattavat olla muuttuvia ihmisen elämänkaaren aikana. Joku asia voi menettää merkityksensä ja jokin toinen voi nostaa päätään. Jotkut niistä vahvistuvat jo aikaisessa vaiheessa aikuisuutta tai nuoruutta osaksi itseä. Seksuaalifantasiat saavat olla sellaisia kuin ne ovat.

Minkäänlaisista fantasioista tai fetisseistä ei tarvitse huolestua, sillä kaikki mikä tapahtuu pään sisällä, ajatuksissa, ei loukkaa ketään. Fetisismi voi olla kiihottumisen ja nautinnon alkulähde, eikä siinä ole mitään vahingollista, vaikka fetissi olisi mikä tahansa. Jos lainvastainen fantasia lähtee tuumasta toimeen, niin se on eri asia. Omat fantasiat saattavat kuitenkin joskus aiheuttaa ahdistusta, silloin niistä kannattaa puhua esimerkiksi seksuaaliterapeutille.

Yksin vai yhdessä?

Jos oman fantasian tai fetissin haluaa jakaa, kannattaa valita tarkoin, kenelle kertoo. On riski, että toinen ei ymmärrä ja vahingossa aiheuttaa häpeää kertojalle. Myöskin kuulijaa täytyy kunnioittaa, ettei hänen rajojaan rikota. Seksuaalisuus niin moninaisena kuin se on, on luonnollinen osa ihmisyyttä, ei se kuitenkaan kosketa kaikkia samalla tavoin. Yhteentörmäyksiä syntyy, jos seksuaalisuutta ohjaillaan ja siihen liitetään oletuksia.

Itselle tutun, turvallisen ja oman ikäisensä seurassa voi yhteistuumin fetisismille antaa tilaa yhteisen seksin aikana. Kumppanin kanssa voi neuvotella, voisiko pukeutua jollain tietyllä tavalla tai voiko seksiin liittyä jokin piirre, joka kiihottaa. Tärkeää on, että aikuiset ovat yhteisessä ymmärryksessä, kun yhteisesti fantasiaa ja fetisismiä toteutetaan. Myös roolileikki rooliasuilla voi olla fetisismiä. Kumppanin kanssa voi sopia, että toinen voi pukea toiselle vaipat tai jonkun muun kiihottavan asun ylleen, jos se tuntuu itselle miellyttävältä ja molemmille sopivalta kokemukselta. Voi olla seksielämää rikastuttavaa, että jokainen saa sallituissa rajoissa ja muut ihmiset kunnioittaen toteuttaa itselleen sopivaa seksuaalisuuden muotoa.

Fantasiat ja fetissit voi myös hyvällä omalla tunnolla pitää itsellään ja rikastuttaa niillä sooloseksiään. Niitä ei ole pakko jakaa kenenkään kanssa. Sooloseksin aikana voi pukeutua millä tavoin haluaa ja nauttia niistä aistihavainnoista, jotka tuovat mielihyvää. On hyvä muistaa, että jotkut fetissit ja fantasiat ovat lakiin nojaten väärin, eikä niitä saa lähteä toteuttamaan. Sellaiset mielihyvän lähteet, jotka eivät riko lakia ja tuota haittaa kenellekään, ovat kaikki ok. Mielessä kaikki on sallittua myös.

Ovatko fantasiat rikkaus vai huolenaihe?

Jos oma fantasia tai fetissi hämmentää ja siihen liittyy pakonomaisia piirteitä tai on riski, että toteutuu jotain lainvastaista, on hyvä ottaa se puheeksi auttavien tahojen kanssa. On hyvä kuitenkin muistaa, että ajatus ei ole rikos. Rikos tapahtuu, jos sallitun raja rikotaan käytännössä.

Fantasiat fetisseineen ovat mielen tapa rikastuttaa seksuaalielämää. Omiin fantasioihin ja fetisseihin kannattaa tutustua, sillä ne voivat tehdä seksistä antoisamman ja houkuttelevamman.

Liittyviä artikkeleita