Taloustutkimuksen tekemästä tutkimuksesta selviää, että sopimus seksistä halutaan tehdä sanallisesti eikä kirjallisesti

TIEDOTE: 30.10.2019

Suostumus2018-kansalaisaloite keräsi joulukuun alkuun mennessä yli 55 000 allekirjoitusta. Aloitteen tavoitteena on muuttaa rikoslakia niin, että raiskaus määriteltäisiin suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sillä uhkaamisen kautta. Eduskunta käsitteli raiskauslainsäädännön muuttamiseen tähtäävää kansalaisaloitetta syyskuussa.

Nykyisen lain mukaan raiskaus on sitä, että pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla tai käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Nyt raiskauslainsäädäntöön ehdotetaan sellaista muutosta, että edellisten lisäksi sukupuoliyhteys ilman suostumusta on aina raiskaus.

Huippukiva.fi:n tutkimuksen kysymykset ja vastaukset tiivistettynä (liitteenä kaikki tulokset):

Mitä mieltä olet tästä lainsäädännön uudistuksesta?

Kannatan: 75 %

En kannata: 13 %

En osaa sanoa: 12 %

Naiset kannattavat aloitetta miehiä enemmän. Naisista kyllä sanoi 89 %, kun miehillä vastaava luku oli vain 61 %.

Vastausten ikäjakauma osoittaa puolestaan sen, että vanhemmat ihmiset kannattavat aloitetta nuoria enemmän. 18-24-vuotiaista kyllä sanoi 63 %, kun taas 65-79-vuotiasta niin teki peräti 78 %.

Ammattiryhmistä aloite sai vähiten kannatusta maanviljelijöiden keskuudessa (60 %). Kannatusta löytyi eniten kotiäideistä ja -isistä (85 %) ja johtavassa asemassa olevilta (81 %).

Asiaan suhtaudutaan eri tavoin eri puolilla Suomea: Etelä-Suomessa kannatusta löytyi 70 %, kun taas Pohjois- ja Itä-Suomessa 79 %.

Milloin suostumus seksiin on mielestäsi olemassa?

Kirjallisen sopimuksen jälkeen: 3 %

Suullisesti sovittuna: 56 %

Jos toinen ei selvästi ilmaise haluttomuuttaan: 26 %

Siitä lähtien kun avioliitossa on lupauduttu toisilleen: 5 %

En osaa sanoa: 5 %

Muu: 6%

Avioliittolupaus riittäisi 65-79-vuotiaiden keskuudessa 14 prosentille, kun sama luku on 18-24-vuotiaiden keskuudessa vain 1 prosentti.

Lupaus sanallisesti vai flirttailemalla?

Sanallisesti: 47 %

Flirttailemalla tai kehonkielellä ilmaistuna: 43 %

Pitääkö suostumus seksiin voida tarvittaessa todistaa jälkeenpäin, esimerkiksi allekirjoitetulla lupapaperilla, tekstiviestillä, puhelutallenteella tai jollain muulla kirjallisella dokumentilla?

Kyllä: 12 % (Miehet 16 %, naiset 10 %)

Ei: 64 %

En osaa sanoa: 23 %

Kampanjan vetäjä:
Lupalappukeskustelun voi nyt haudata

Kampanjan aloitteentekijänä kansanedustaja Iiris Suomelan kanssa toiminut Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan kommentoi tutkimusta positiiviseen sävyyn.

Joka ryhmässä enemmistö tuntuu ymmärtävän lain muuttamisen tärkeyden. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat viimeistään, että harhaanjohtavan lupalappukeskustelun voi lopullisesti haudata

Hyvä asia on myös se, että vastaajien parissa enemmistö tuntuu ymmärtävän, milloin suostumus on annettu ja siitä viestimisen, nyt pitää vain saada lainsäädäntö päivitettyä vastaamaan tätä ja kunnioittamaan nykyistä paremmin seksuaalista itsemääräämisoikeutta, Zidan sanoo.

Seksologi Satu Söderström:
Suostumukseen liittyy ongelmia

Seksologi, Huippukiva.fi:n seksitohtorinakin tunnettu Satu Söderström on tyytyväinen siitä, että ylivoimainen enemmistö suomalaisista kannattaa raiskauksen määritelmän tiukentamista.

Yllättävää ja jossain määrin huolestuttavaa on kuitenkin se, että nuoret eivät koe raiskauksen määritelmän muuttamista yhtä tärkeänä kuin vanhemmat ikäluokat. Huolestuttavana pidän myös sitä, että flirtti ja eleet katsoo suostumukseksi lähes yhtä moni kuin sanallisen suostumuksen, Söderström pohtii.

Nuorten asennetta avioliittolupauksen riittävyydestä suostumukseen Söderström puolestaan kiittelee.

Se että vanhemmat ikäluokat pitävät avioliittoa hyväksyttävänä suostumuksena kertoo heidän avioliittokäsityksestään ja tottumuksestaan. 

Suostumuksen antamiseen liittyy hänen mukaansa myös ongelmia.

Sosiaaliset paineet, viestinnän hankaluudet ja kulttuuriset olettamukset voivat vaikeuttaa suostumuksesta viestimistä ja viestien tunnistamista.

Huippukivan Lauri Hänninen:
Sallivuus lisääntyy

Huippukiva.fi:n Lauri Hänninen arvioi, että lakien mahdolliset tiukennukset veisivät jatkossa oikeuteen sellaisiakin tapauksia, joissa raiskauksen nykymääritelmä ei täyttyisi.

Näytön arviointi tulee joka tapauksessa jatkossakin olemaan suuri ongelma raiskausrikoksia käsiteltäessä ja uskon, että miesten pienempi kannatusprosentti johtuu ainakin osittain oikeusturvan toteutumiseen liittyvistä peloista.

Tutkimuksen kertoma selvä mielipide aloitteen kannatuksesta on loogista jatkoa jo pitkään nähdylle arvoliberalismin nousevalle trendille, jossa sallivuus lisääntyy esimerkiksi polysuhteita ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan, mutta samaan aikaan mielipiteet tiukkenevat moraaliasioissa, niin pettämiseen kuin seksuaalirikoksiinkin liittyen. Yksilöiden sallitaan elää vapaasti toteuttaen omia arvojaan, mutta loukkaamatta muiden vapauksia ja näin pitää mielestäni ollakin, Hänninen kertoo.

Tutkimuksen toteutti Huippukiva.fi:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.Kysely tehtiin internetpaneelissa 16.-17.10. 2019 ja siihen vastasi 1113 henkilöä. Otos edustaa Suomen täysi-ikäistä väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä.

LIITTEET: https://www.huippukiva.fi/download/huippukiva_raiskauslaki.pdf

Lisätiedot ja haastattelut:

Lauri Hänninen
045 112 0189
lauri@huippukiva.fi